ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2013

ಸುಮಧುರ ಭಾವನೆಯು

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಧು ಸಿಂಚನ
ನಿನ್ನದರದ ಆ ಕಂಪನ
ಸುಮಧುರ ಭಾವನೆಯು
ಸಮ್ಮೋಹನ ನಿನ್ನ ನಡೆಯು
 
ನಿನ್ನೀ ಸೊಬಗಿನ ಒನಪು ಒಯ್ಯಾರಕೆ
ತುಟಿಗಳೇ ನಾಚುತಿವೆ
ನಿನ್ನೀ ತನುವ ಪರಿಮಳಕೆ
ನಾನೆಲ್ಲೋ ತೇಲುತಿಹೆ

ನಿನ್ನೀ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿಯೊಳಗೆ
ಎದೆಬಡಿತ ಬೆರೆಯಲು
ಕೈಯ ಬಳೆಯ ನಾದಕೆ
ಹೃದಯವೇ ಜಾರಿಹಿದು

ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಕಂಪು
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ತಂಪ ಬಳಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಆ ಗಾಳಿ
ನನ್ನ ಉಸಿರ ಬೆಸೆಯಿತು


ನಿನ್ನುಸಿರಲೇ ಕಲೆತಿಹೆನು
ಮೈಮರೆತು ಹೋಗಿಹೆನು
ಹಸಿದ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ
ಹೊಸತನ ರಸದ ಗಳಿಗೆ

ನನ್ನೀ ಎದೆಯ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿ
ನಡುವಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ನರ್ತಿಸಲು
ಪ್ರೇಮ ರಾಗವ ಹರಿಸಿಹೆ
ಮೃದುಲ ಆಲಿ೦ಗನದ ಬಿಗಿ ಬ೦ಧನ

ಪ್ರಣಯ ಸುಖದಿ ತ೦ಪುಸೋನೆ
ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸವಿ ಭಾವ ತರ೦ಗ
ಎದೆಯಲಿ ಮೃದು ಕ೦ಪನ
ಸಪ್ತ ಸ್ವರದ ಹೃದಯ೦ಗಮ

ನೀ ಕಡಲು ನಾ ತೀರ
ನನ್ನದೆಯನೆ ಸವೆಸಿಬಿಡು
ಆಸೆಯು ಸಾಗರವು
ನಿನ್ನಪ್ಪುಗೆ ಅಲೆಯಲದು ಸಾಕಾರವು


ಪ್ರೀತಿ ತಂದ ಈ ಸಿಹಿ ನೋವಿನಲಿ
ಬದುಕಾಗಿದೆ ಹೂವ ಹಂದರ
ಜಗವು ಸುಂದರ ನಿನ್ನೊಲಿವಿನಲಿ
ಅರಿಯದಾದೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು

ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ತಂದ ಸೊಂಪು
ನನ್ನುಸಿರ ಆವರಣದಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು
ನಿನ್ನ ಪಕಳೆಯೊಳಗೆ ಬ೦ಧಿಯಾಗಿ
ನನ್ನ ನಾ ಧಾರೆ ಎರೆದೆ
ರಾ....

ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2013

ಒಲವಿನ ಹಣತೆ

ಸ್ನೇಹದ ಅನುರಾಗದಲಿ ಕಾರಣವಿರದೆ ಪ್ರೀತಿಯು
ಬದುಕ ಬಂಧನದಲಿ ನಿನ್ನಾಸರೆಯ ಚೆಲುವ ಚಿಲುಮೆಯು

ಮನಸಿನ ಮಂದಿರದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು
ನಿನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಬದುಕು
ನಮ್ಮೀ ಬಂಧವ ಬಿಡಿಸಲಾಗದೆಂದಿಗೂ


ನನ್ನೀಕಂಗಳ ಕೊಳದೊಳಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಬಿಂಬ
ಕನಸಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ ಹಿತಕಾಣುವ ಬದುಕು
ಉಸಿರ ಬಿಸಿ ಏರುತಿದೆ ನೆನಪಿನ ಸುಳಿದಾಟಕೆ
ನನ್ನುಸಿರು ನಿನ್ನುಸಿರಲೇ ಕಲೆತು ಹೋಗಿಹೆ
ನೀ ತಂದ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತನುಮನವ ತುಂಬಿದೆ

ಅನುದಿನವು ಒಲವಿನ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚಿ
ನಾಳೆಯ ಬಾಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಬೆಳಕಾಗಿ
ಪ್ರಿತಿಯನು ಜೀವದಿಂದ ತುಂಬಿ
ಸುಖದುಃಖವ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿ
ಭುವಿಯ ಸೌ೦ದರ್ಯವ ಅಣು ಅಣುವು ಅನುಭವಿಸುವ

ಕನಸಿನ ಗೂಡನು ಹಸನಾಗಿಸಿ
ನನಸಿನ ಲೋಕಕೆ ಒಲವಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುವ
ಮನಸ ಅರಿತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ
ನಮ್ಮೀ ಸುಂದರಾನುಬಂಧದ ಸೊಬಗ ಮಾಸದಂತೆ
ಸದಾ-ಸಹ್ರದಯದಿಂದ  ಕಾಪಾಡುವ