ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2013

ಒಲವಿನ ಹಣತೆ

ಸ್ನೇಹದ ಅನುರಾಗದಲಿ ಕಾರಣವಿರದೆ ಪ್ರೀತಿಯು
ಬದುಕ ಬಂಧನದಲಿ ನಿನ್ನಾಸರೆಯ ಚೆಲುವ ಚಿಲುಮೆಯು

ಮನಸಿನ ಮಂದಿರದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು
ನಿನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಬದುಕು
ನಮ್ಮೀ ಬಂಧವ ಬಿಡಿಸಲಾಗದೆಂದಿಗೂ


ನನ್ನೀಕಂಗಳ ಕೊಳದೊಳಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಬಿಂಬ
ಕನಸಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ ಹಿತಕಾಣುವ ಬದುಕು
ಉಸಿರ ಬಿಸಿ ಏರುತಿದೆ ನೆನಪಿನ ಸುಳಿದಾಟಕೆ
ನನ್ನುಸಿರು ನಿನ್ನುಸಿರಲೇ ಕಲೆತು ಹೋಗಿಹೆ
ನೀ ತಂದ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತನುಮನವ ತುಂಬಿದೆ

ಅನುದಿನವು ಒಲವಿನ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚಿ
ನಾಳೆಯ ಬಾಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಬೆಳಕಾಗಿ
ಪ್ರಿತಿಯನು ಜೀವದಿಂದ ತುಂಬಿ
ಸುಖದುಃಖವ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿ
ಭುವಿಯ ಸೌ೦ದರ್ಯವ ಅಣು ಅಣುವು ಅನುಭವಿಸುವ

ಕನಸಿನ ಗೂಡನು ಹಸನಾಗಿಸಿ
ನನಸಿನ ಲೋಕಕೆ ಒಲವಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುವ
ಮನಸ ಅರಿತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ
ನಮ್ಮೀ ಸುಂದರಾನುಬಂಧದ ಸೊಬಗ ಮಾಸದಂತೆ
ಸದಾ-ಸಹ್ರದಯದಿಂದ  ಕಾಪಾಡುವ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ