ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2012

ನನ್ನವಳ ನೆನಪು...

ನನ್ನವಳ ನೆನಪು ನನಗರಿವಿರದಂತೆ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕೋ ಕಾಡುತಿದೆ
ಈ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹೀಗೆ ವರುಷಗಳುರುಳಿದರು
ಮುದುಡಿದ ಮನಸಿನ ಮೂಲೆಯಲಿ ಮನೆಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದೆ
ಬೇಡ ಅಂದರು ವಸರಿತು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ
ನಮ್ಮಯ ನಡುವೆ ನಮಗರಿವಿರದಂತೆ
ಮೊದಲ ನೋಟವೆ ಆಯಿತು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಸಂಬಂಧ ಬಿಗುವಾಯಿತು ಬಹಳ ಅಂತರ ಇದ್ದರು
ಪ್ರೀತಿಯ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವರುಷಗಳು ದಿನವಾದವು
ಕನಸು ಹರುಷ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಚಯನವಾದವು
ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬರುತ
ಗೊಂದಲಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿಯಂತಾಯಿತು
ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಂತೆ
ಸಂಬಂದವು ಹಲಸಿ ಹೊಲಸಾಗದಿರಲೆಂದು
ಪ್ರೇಯಸಿಯು ಗೆಳತಿಯಾದಳು ಮುಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸಿದಂತೆ
(
ರಾ.ಹೊ.))

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: