ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 2012

ಹೊಸ ವರುಷ ಹರುಷ ತರಲಿ ...

ವಸಂತನ ಆಗಮನವ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು
ಚಿಗುರಿ ನಿಂತ ಕುಸುಮಗಳು
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕೋಗಿಲೆಗಳು
ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸದಲಿ ದುಂಬಿಗಳು
ಬಗೆ-ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ಪತಂಗಗಳು
ಸಿಹಿಯ ಕಂಪನು ಜಗಕೆ ಪಸರಿಸುತಿವೆ
ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ...
(ರಾ.ಹೊ.)

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: